ข่าวกิจกรรม


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

05/02/2020

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อแจ้งความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างแบรนด์ดอยตุงและภาคธุรกิจของญี่ปุ่น
Back to the list