ข่าวกิจกรรม


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบ้านปู จำกัด ( มหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

07/02/2020

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบ้านปู จำกัด ( มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อแจ้งความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของบริษัทบ้านปูฯ ที่มาลงทุนด้านพลังงานทดแทน และนวัตกรรมใหม่ๆ ในประเทศญี่ปุ่น
Back to the list