ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุม ACT Committee in Tokyo ครั้งที่ 297

10/02/2020

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้มอบหมายให้นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม ACT Committee in Tokyo ครั้งที่ 297 ณ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย เพื่อหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ภายหลังการประชุม อัครราชทูตที่ปรึกษาได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันโดยมีนาย KOSHIKAWA Kazuhiko, Executive Senior Vice President of Japan International Cooperation Agency (JICA) เข้าร่วมและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ด้วยTags:   ACT Meeting

Back to the list