ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์รายการดนตรีพาเที่ยว ของสถานีวิทยุ NHK ภาคภาษาไทย

21/02/2020

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้ให้สัมภาษณ์รายการดนตรีพาเที่ยว ของสถานีวิทยุเอ็นเอชเคภาคภาษาไทย โดยได้เล่าประสบการณ์ชีวิตในฐานะนักเรียนเก่าญี่ปุ่นเมื่อกว่า 40 ปีก่อนและมุมมองเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นจากอดีตถึงปัจจุบัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่นทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

บทสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตฯ จะแบ่งออกอากาศเป็น 2 ช่วง ได้แก่ วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 สามารถรับฟังเทปบันทึกเสียงรายการดังกล่าวของ Radio Japan News ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้Tags:   NHK

Back to the list