ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Aichi-Nagoya Network and International Exchange (ANNIE)

14/02/2020

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และนายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน Aichi-Nagoya Network and International Exchange (ANNIE) จัดโดยการท่าเรือเมืองนาโกยา เทศบาลเมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ หอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองนาโกยา และสมาพันธ์เศรษฐกิจจูบุ (Chukeiren) ณ โรงแรม Nagoya Castle เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหาลู่ทางในการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆ กับ 5 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเที่ยวบินตรงกับจังหวัดไอจิ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม
ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ได้ร่วมบรรยายความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ จ. ไอจิ ซึ่งมีผลมาจากการมีสายการบินตรงระหว่าง 2 แห่งTags:   ANNIE

Back to the list