ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

13/02/2020

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นาย Eikichi SAITO, Chairman ธนาคาร Hokuto และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ โดยได้หารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารฯ สมาคมมิตรภาพ จ. อาคิตะ-ไทย  (AKITA-Kingdom of THAILAND Friendship Association) และประเทศไทย โดยในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจรที่ จ. อาคิตะ เป็นครั้งแรก ณ ศูนย์นานาชาติ จ. อาคิตะ (Akita International Association) ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 10.00 - 15.00 น.
Back to the list