ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหาร Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

12/02/2020

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นาย Masaaki Suzuki, Executive Officer และคณะผู้บริหาร Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ โดยได้หารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศไทย ทั้งนี้ MUFG ได้ควบรวมกิจการธนาคาร Tokyo Mitsubishi UFJ สาขากรุงเทพมหานครกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2558Tags:   MUFG

Back to the list