ข่าวกิจกรรม


ประธาน JETRO เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

25/02/2020

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นาย NOBUTANI Kazushige President ของ JETRO ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดย JETRO กำลังหาช่องทางในการสนับสนุนเรื่องเครื่องจักรทางการเกษตรแก่ไทย ซึ่งต่อยอดจากการที่รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ ได้หารือกับนาย SASAKI Nobuhiko Chairman ของ JETRO ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563Tags:   JETRO

Back to the list