ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซานมารีโน

26/02/2020

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Manlio Cadelo เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซานมารีโน ในฐานะคณบดีคณะทูต เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่
Back to the list