ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์กุ้งก้ามกราม

27/02/2020

​เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และภริยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์กุ้งก้ามกราม ให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักในวงกว้าง โดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว ได้เชิญผู้ประกอบการญี่ปุ่นและสื่อมวลชน ทดลองชิมอาหารที่ใช้กุ้งก้ามกรามเป็นวัตถุดิบ อาทิ กุ้งก้ามกรามเผา ต้มยำกุ้งก้ามกราม กุ้งก้ามกรามอบชีส กุ้งก้ามกรามคั่วเกลือ ผัดไทยกุ้งก้ามกราม เป็นต้น ซึ่งได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก

อนึ่ง ประเทศญี่ปุ่นมีการนำเข้าสินค้าเกษตร จากประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การรับประทานอาหารของชาวญี่ปุ่นมีการผสมผสานวัตถุดิบจากไทย เพิ่มความหลากหลายอย่างลงตัว
Back to the list