ข่าวกิจกรรม


รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เยือนญี่ปุ่น (16-19 ก.พ. 2563)

16/02/2020

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยคณะ ได้เยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563

ในการเยือนครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เข้าพบหารือกับ นาย Nishimura Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และนาย Motegi Toshimitsu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น โดยแจ้งพัฒนาการและสร้างความเชื่อมั่นให้ญี่ปุ่นว่าไทยยังคงมีความตั้งใจที่จะเข้าเป็นสมาชิก CPTPP

รองนายกรัฐมนตรีฯ ยังได้หารือกับนาย Sasaki Nobuhiko ประธาน JETRO โดยขอความร่วมมือจาก JETRO ในการปฏิรูปอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย โดยการแนะนำเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและมีเครื่องจักรในการผลิตที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าภาคการเกษตร

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ยังได้พบหารือกับคณะผู้บริหารธนาคาร Norinchukin ซึ่งเป็นธนาคารด้านการเกษตรของญี่ปุ่น เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยพัฒนาภาคเกษตรของไทยตามแนวนโยบายการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งญี่ปุ่นมีความพร้อม และเข้าชมโครงการฟาร์มเกษตรโคซากิ โทบุ (Kouzaki Toubu) จังหวัดชิบะ ซึ่งเน้นการปลูกข้าวที่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการฟาร์ม อาทิ การใช้โดรน และการใช้รถแทรกเตอร์ไร้คนขับ ภายใต้โครงการทดลองการเกษตรอัจฉริยะขนาดใหญ่สำหรับการปลูกพืชหมุนเวียน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Kubota
Back to the list