ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์ RBA Times

18/03/2020

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เอกอัครราชทูต สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ให้สัมภาษณ์วารสาร RBA Times โดยได้เล่าถึงชีวิตวัยเรียนในญี่ปุ่น จุดเริ่มต้นของการเป็นนักการทูต ประสบการณ์ในการทำงานเป็นเอกอัครราชทูต และมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ได้ให้การต้อนรับนาย NOBUHIRO Kume ประธานองค์กร RBA International ด้วย

RBA Times อยู่ภายใต้ RBA International ย่อมาจาก Reform by Action เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนในหลายด้าน รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย
Back to the list