ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณ Amino Co.,Ltd ที่ช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่นของไทย

24/03/2020

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ขอบคุณ Mrs. AMINO Taekoประธานบริษัท Amino Co.,Ltd ผู้นำเข้าดอกไม้ประดิษฐ์ของไทยที่ทำจากต้นโสนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยใช้ชื่อว่า Sola Flower

การนำเข้าดอกไม้ประดิษฐ์จากไทยเป็นการช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย และชุมชนท้องถิ่นของไทย โดยบริษัทฯได้รับประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณจากจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ยินดีช่วยสนับสนุนให้ดอกไม้ประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างมากขึ้นTags:   Sola Flower

Back to the list