ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับประธานองค์กร Asia Mirai Network และอดีตรองนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น

19/03/2020

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ให้การต้อนรับ ศ.ดร. เค็นอิจิ เอโตะ ประธานองค์กร Asia Mirai Network ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไรในญี่ปุ่น และ นพ. โสภัคค์ ศุภกุล อดีตรองนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.)
เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ได้แสดงความยินดีกับ นพ.โสภัคค์ฯ ในโอกาสที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของญี่ปุ่น และขอความร่วมมือในการช่วยให้คำปรึกษาทางการแพทย์แก่คนไทยในญี่ปุ่นโดยเฉพาะในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ นายโสภัคค์ฯ ได้รับทุนการศึกษาปริญญาตรีและโท ด้านการแพทย์จากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น และกำลังจะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกในขณะนี้Tags:   TSAJ

Back to the list