ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการงานแข่งขัน Robot Sumo

06/04/2020

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้มอบหมายให้นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับตัวแทนผู้จัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ All Japan Robot Sumo Tournament ครั้งที่ 31  ซึ่งทีมชาติไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

การแข่งขัน All Japan Robot Sumo Tournament เป็นกิจกรรมส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมหุ่นยนต์ของประเทศต่าง ๆ ของบริษัท Fujisoft ของญี่ปุ่น โดยในส่วนของไทย บริษัท P Robot ของไทย ได้ร่วมกับบริษัท Fujisoft  จัดการแข่งขัน  All Thailand FSI เพื่อคัดเลือกทีมชาติไทย ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เข้าร่วมการแข่งขัน All Japan Robot Sumo Tournament  ที่ประเทศญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่จะส่งเสริมให้เยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ All Japan Robot Sumo Tournament ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมนวัตกรรมหุ่นยนต์ของไทย และยินดีต้อนรับคณะตัวแทนประเทศไทยที่จะเดินทางมาแข่งขันรอบ Grand Final ครั้งที่ 31 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563
Back to the list