ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2563

04/05/2020

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น. นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคู่สมรส เข้าร่วมพิธี โดยได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส ได้ร่วมกันจัดถุงบรรจุเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัย อาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ชุมชนคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
Back to the list