ข่าวกิจกรรม


บริษัท Banpu Japan มอบถุงยังชีพ สำหรับช่วยเหลือคนไทยในประเทศญี่ปุ่น

18/06/2020

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นาย SHIMA Wataru ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท Banpu Japan K.K. ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อแจ้งความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ของบริษัท และได้มอบถุงยังชีพ (Survial bag) จำนวน 500 ถุง สำหรับช่วยเหลือคนไทยในประเทศญี่ปุ่น
Back to the list