ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

26/06/2020

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 Dr. ICHIMURA Koichi สถาบันมะเร็งแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และร่วมหารือเพื่อขยายความร่วมมือกับประเทศไทยด้านการทดลองด้านคลินิกด้านมะเร็ง และการศึกษาวิจัยมะเร็งในเด็ก ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในเรื่องนี้ต่อไป
Back to the list