ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งประธาน ASEAN Committee in Tokyo (ACT)

03/07/2020

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งประธาน ASEAN Committee in Tokyo (ACT) ณ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำญี่ปุ่น โดยในพิธี Dato' Kennedy Jawan เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำญี่ปุ่นในฐานะประธาน ACT คนปัจจุบัน ได้ส่งมอบค้อนประธาน ACT ให้แก่นาย Myint Thu เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาประจำญี่ปุ่น ในฐานะประธาน ACT คนใหม่ในเชิงสัญลักษณ์ ทั้งนี้ ตำแหน่งประธาน ACT มีวาระ 6 เดือน โดยหมุนเวียนกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในญี่ปุ่นTags:   ACT

Back to the list