ข่าวกิจกรรม


ประธานผู้บริหารขององค์กร IM Japan เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตฯ

16/07/2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 นาย Hitoshi Kanamori ประธานผู้บริหารคนใหม่ขององค์กร IM Japan ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภภิเศษพันธุ์ และนายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการขยายตลาดแรงงานไทยในญี่ปุ่น
อนึ่ง IM Japan เป็นองค์กรที่มีรูปแบบเป็น Public Interest Foundation (ดำเนินกิจกรรมโดยไม่แสวงหาผลกำไร) ปัจจุบันทำความตกลงกับ 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม บังคลาเทศ ศรีลังกา และไทย โดยได้ทำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงแรงงานเพื่อรับผู้ฝึกงานไทยมาทำงานที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2541Tags:   IM Japan

Back to the list