ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

27/07/2020

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีฯ ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย
หลังจากเสร็จพิธีฯ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมภริยา ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการตกแต่งต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตฯ
Back to the list