ข่าวกิจกรรม


พระราชสาส์นสมเด็จพระจักรพรรดิถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28/07/2020

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายอากิโมโตะ โยชิทากะ สมุหพระราชพิธี พระราชวังอิมพีเรียล ได้อัญเชิญข้อความพระราชสาส์นจากสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีเอกอัครราชทูตและภริยา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวให้การต้อนรับ
Back to the list