ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมทางไกล ASEAN Committee in Tokyo (ACT)

13/08/2020

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการประชุมทางไกล ASEAN Committee in Tokyo (ACT)  ซึ่งมีนาย Myint Thu เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำญี่ปุ่นเป็นประธาน โดยเป็นการประชุม ACT ครั้งแรกภายหลังจากที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารับมอบตำแหน่งประธาน ACT
ทั้งนี้ การประชุมเป็นแบบออนไลน์ สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ ในการนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดในแต่ละประเทศอาเซียนและภายในญี่ปุ่นด้วย ซึ่งในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนในญี่ปุ่นต่างให้การยืนยันที่จะร่วมมือกันเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้Tags:   ACT

Back to the list