ข่าวกิจกรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

18/08/2020

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นาย SUZUKI Eikei ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ และคณะ (รวมทั้งนาย Noritada Mitsubayashi ประธานบริษัท Yamamori นักธุรกิจรายสำคัญในจังหวัดมิเอะ) ได้เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และทีมประเทศไทย (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ได้กล่าวชื่นชมการบริหารราชการของผู้ว่าฯ จังหวัดมิเอะ ที่ได้ผลักดันการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมจังหวัดมิเอะ-ประเทศไทย (Mie - Thailand Innovation Centre) ณ สถาบันอาหาร เป็นผลให้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรม นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังชื่นชมความสามารถของผู้ว่าฯ ในการบริหารจัดการเรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในจังหวัดได้อย่างดีเยี่ยม

ในส่วนของผู้ว่าฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ และพร้อมสนับสนุนให้เอกชนจากจังหวัดมิเอะ เข้าไปลงทุนที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น และหวังว่า เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย ทั้งสองฝ่ายจะไปมาหาสู่กันมากขึ้น และต่อยอดความสัมพันธ์ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
Back to the list