ข่าวกิจกรรม


นาย KOBAYASHI Hideaki อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนาย TATSUMA Toshiro ศาสตราจารย์พิเศษ เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

19/08/2020

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นาย KOBAYASHI Hideaki อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนาย TATSUMA Toshiro ศาสตราจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย Shoin และที่ปรึกษาศูนย์สื่อต่างประเทศ ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา การแพทย์ สื่อมวลชน และความร่วมมือระดับท้องถิ่นระหว่างไทยและญี่ปุ่น
Back to the list