ข่าวกิจกรรม


หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนให้โครงการปักจิตปักใจ

26/08/2020

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายปณต เกียรติก้อง หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มอบเงินสนับสนุนจำนวน 604,614 เยน (ประมาณ 170,000 บาท) ซึ่งเป็นเงินจากการจัดกิจกรรมการกุศลของกลุ่มคู่สมรสนักการทูตของไทยในกรุงโตเกียวร่วมกับสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ให้กับโครงการปักจิตปักใจ ณ อาคารสำนักงานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบเงิน

พิธีมอบเงินสนับสนุนครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายมัทสึโมะโตะ ฮิโรชิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์เบลเยียม ณ จังหวัดเชียงใหม่ และนายณรงค์ คองประเสริฐ กงสุลกิตติมศักดิ์ฟินแลนด์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน และในโอกาสนี้ นางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภรรยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งไม่สามารถเดินทางมามอบเงินสนับสนุนด้วยตนเอง ได้ส่งสารแสดงความชื่นชมโครงการปักจิตปักใจที่สร้างโอกาสทางอาชีพให้ผู้พิการทางสายตา และแสดงความหวังว่าเงินสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนส่งเสริมการดำเนินงานของโครงการต่อไป

ปักจิตปักใจเป็นโครงการด้านธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางอาชีพให้ผู้พิการทางสายตาด้วยการฝึกสอนศิลปะงานปักผ้า “ซาชิโกะ” ของญี่ปุ่นให้ผู้พิการทางสายตา เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลงานของผู้พิการออกจำหน่าย ด้วยหลักการว่า ในอดีตการปักผ้าแบบซาชิโกะของสตรีญี่ปุ่นก็ทำในช่วงเวลากลางคืนซึ่งไม่มีแสงจากเทียน ตะเกียง หรือไฟฟ้าเช่นกัน

สมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1968 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและงานการกุศลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ประสบภัยในโอกาสต่าง ๆ ปัจจุบันมีภริยาเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำกรุงโตเกียวเป็นสมาชิกรวม 26 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
Back to the list