ข่าวกิจกรรม


Representative Executive Officer (Co-COO) ดูแลด้านอาเซียนและโอเชียเนีย บริษัท Mitsubishi Motors ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

08/09/2020

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นาย YATABE Yoichiro ตำแหน่ง Representative Executive Officer (Co-COO) ดูแลด้านอาเซียนและโอเชียเนีย บริษัท Mitsubishi Motors ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับแผนดำเนินการของบริษัท Mitsubishi Motors เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนาย MASUKO Osamu ที่ปรึกษาพิเศษและอดีตประธานบริษัท Mitsubishi Motors และได้แสดงความชื่นชมบริษัท Mitsubishi Motors ที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนานถึง 60 ปี และพร้อมให้การสนับสนุนต่อไป
Back to the list