ข่าวกิจกรรม


Mr. YOSHIDA Mabito Vice- Minister กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (MIC) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

09/09/2020

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นาย YOSHIDA Mabitoปลัดกระทรวงกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (ดูแลการประสานนโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ปลัดกระทรวงฯ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในด้าน 5G ความปลอดภัยทาง Cyber และเมืองอัฉริยะ นอกจากนี้ นาย YOSHIDA ได้ขอรับการสนับสนุนจากไทยสำหรับการลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งเลขาธิการสหภาพไปรษณีย์สากลของผู้สมัครญี่ปุ่นด้วย
Back to the list