ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Association (ALFS) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภรรยา

14/09/2020

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นาง FUJIMOTO Atsuko ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสและกรรมการของสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภรรยา ในโอกาสที่นางพรดีฯ ได้เข้ารับตำแหน่งรองประธาน ALFS ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2563 เป็นเวลา 1 ปี โดยนาง FUJIMOTO ได้หยิบยกหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ด้วย

สมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1968 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและงานการกุศลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ประสบภัยในโอกาสต่าง ๆ ปัจจุบันมีภริยาเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำกรุงโตเกียวเป็นสมาชิกรวม 26 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยTags:   ALFS

Back to the list