ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรและผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด

28/09/2020

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย AKIMOTO Katsuhiro นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโร และนาย SUZUKI Naomichi ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด โดยได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเมืองซัปโปและจังหวัดฮอกไกโดด้านการท่องเที่ยว และการสรรหากงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองซัปโปโรคนใหม่แทนนาย OZAWA Masaaki ที่เสียชีวิตไปเมื่อปี 2562
Back to the list