ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะรองประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองซัปโปโร

29/09/2020

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย SHIBATA Ryu รองประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด โดยได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับจังหวัดฮอกไกโดในยุค New Normal และการสรรหากงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองซัปโปโร  
Back to the list