ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ บรรยายสภาวะเศรษฐกิจไทยในยุค COVID-19 ในงานสัมมนาของสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren)

06/10/2020

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้รับเชิญจากสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) บรรยายผ่าน Zoom เรื่องสภาวะเศรษฐกิจไทยในยุค COVID-19 ให้แก่สมาชิก Keidanren กว่า 70 คน โดยมีนาย SUZUKI Yoshihisa (President & CEO, ITOCHU Corporation) และนาย OHYAGI Shigeo (Senior Advisor, Chairman of Advisory Board Teijin Limited) ประธาน Japan-Thailand Trade and Economic Committee เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว  


เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายถึงความสำคัญของญี่ปุ่นต่อเศรษฐกิจไทยการส่งเสริมการลงทุนในไทยในช่วง COVID-19 การดำเนินการของไทยเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ COVID-19 และนโยบายของไทยในช่วง Post COVID-19 โดยได้เน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่เกื้อกูลกันในหลายมิติโดยเห็นได้ชัดจากการที่บริษัทญี่ปุ่นในไทยได้ให้ความช่วยเหลือไทยในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในช่วงวิกฤต COVID-19 และการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ อำนวยความสะดวกให้นักธุรกิจญี่ปุ่นและครอบครัว เดินทางไปยังไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศTags:   Keidanren

Back to the list