ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเปิดตัวรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น รุ่น N700S

06/10/2020

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยเข้าร่วมงานแนะนำรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น รุ่น N700S ตามคำเชิญจากสมาคมรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ (International High-Speed Rail Association : IHRA) และบริษัท Central Japan Railway 


ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสทดลองนั่งรถไฟชินคันเซ็นรุ่นดังกล่าว จากสถานีโตเกียว ไปยังสถานีมิชิมะ จังหวัดชิสุโอกะ และได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับขบวนรถไฟรุ่นใหม่ดังกล่าว ตลอดจนการบริหารงานของบริษัท Central Japan Railway ร่วมกับเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่การทูตจากประเทศอื่นๆ ประมาณ 30 คน 

รถไฟชินคันเซ็นรุ่น N700S นั้น เริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีความเร็ว 285 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และได้พัฒนาโครงสร้างทั้งภายยนอกและภายในให้แข็งแรง ทันสมัย และประหยัดพลังงานมากขึ้นTags:   Shinkansen

Back to the list