ข่าวกิจกรรม


Chief Representative ของ JICA ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

12/10/2020

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นาย MORITA Takahiro ตำแหน่ง Chief Representative ของ JICA ประเทศไทยคนใหม่ และนางสาว MIYAZAKI Katsura อดีต Chief Representative ของ JICA ประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ โดยเอกอัครราชทูตได้แสดงความขอบคุณ JICA ที่ได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการแก่ไทย (Official Development Assistance, ODA) มาโดยตลอด จากในอดีตที่ไทยเป็นประเทศผู้รับ จนปัจจุบันไทยและญี่ปุ่นต่างเปลี่ยนสถานะมาเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในหลายมิติTags:   JICA

Back to the list