ข่าวกิจกรรม


อดีตประธาน JETRO กรุงเทพฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่

12/10/2020

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นาย MITSUMATA Hiroki อดีตประธาน JETRO กรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่

เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความขอบคุณนาย MITSUMATA ที่ปฏิบัติงานอย่างแข็งขันและช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นมาโดยตลอดทั้งในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงาน JETRO กรุงเทพฯ และสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาญี่ปุ่น และหวังว่าจะสนับสนุนประเทศไทยอย่างต่อเนื่องต่อไปTags:   JETRO

Back to the list