ข่าวกิจกรรม


Executive Officer, Deputy Chief Executive, Global Commercial Banking Business Unit ธนาคาร MUFG เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

15/10/2020

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นาย MASAKI Hiroshi ตำแหน่ง Executive Officer, Deputy Chief Executive, Global Commercial Banking Business Unit ธนาคาร MUFG ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความขอบคุณที่ MUFG ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในญี่ปุ่นที่ประสบปัญหาด้านการเงินในช่วงวิกฤต COIVD-19 ซึ่งขณะนี้สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดสรรเงินช่วยเหลือดังกล่าวให้นักเรียนและนักศึกษาไทยที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร MUFG ต่อไปTags:   MUFG

Back to the list