ข่าวกิจกรรม


พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

21/10/2020

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในโอกาสครบ 120 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีและร่วมกันถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
Back to the list