ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ จังหวัดซากะ 2020

24/10/2020

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ จังหวัดซากะ ที่จัดระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ณ สวนสาธารณะ Kokorozashi-no-Mori
งานเทศกาลไทย ณ จังหวัดซากะ ในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 3 โดยได้จัดขึ้นติดต่อกันทุกปีตั้งแต่ปี 2561 ในพิธีเปิดงาน เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ได้กล่าวขอบคุณนายยามากุจิ โยชิโนริ ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะที่จัดงานเทศกาลไทยอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ถึงจะยังเผชิญสถานการณ์การแพร่ะบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก็ตาม ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะได้ชื่นชมความสามารถในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศไทย
เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ย้ำด้วยว่า ประเทศไทยยินดีต้อนรับชาวญี่ปุ่นเสมอ และขณะนี้ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นสามารถเดินทางไปประเทศไทยได้แล้ว ที่ผ่านมา หลังจากที่ไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ได้แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อำนวยสะดวกชาวญี่ปุ่นในการเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วประมาณ 4,000 คน
การจัดงานเทศกาลไทยครั้งนี้เป็นโอกาสทำให้ชาวซากะรู้จักประเทศไทยในทุกมิติอีกครั้ง ทั้งด้านอาหาร การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ออกคูหาบริการด้านกงสุลสัญจรสำหรับประชาชนชาวไทยที่พำนักในซากะและจังหวัดใกล้เคียง
งานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก รวมทั้งชาวไทยที่พำนักในซากะ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมที่ 5,000 คนต่อวัน โดยให้สิทธิกับผู้ที่ทำการจองก่อนล่วงหน้า ในสถานการณ์ปกติ งานฯ มีผู้เข้าร่วมชมถึง 30,000 คนในช่วงเวลา 2 วัน 
Back to the list