ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยาเยือนจังหวัดยามานาชิ

19/10/2020

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดยามานาชิ ตามคำเชิญของนาย NAGASAKI Kotaro ผู้ว่าราชการจังหวัดยามานาชิ ร่วมกับเอกอัครราชทูตและนักการทูตจากประเทศอื่นๆ รวม 20 ท่าน 


เอกอัครราชทูตฯ และภริยาได้เยี่ยมชมและชิมไวน์ที่ผลิตในจังหวัดยามานาชิ ที่Lumiere Wineryและ Budou no Okaซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไวน์ เนื่องจากเมืองKoshu จังหวัดยามานาชิเป็นสถานที่ที่ผลิตองุ่นได้มาก และมีโรงผลิตไวน์ประมาณ50 % ของโรงผลิตไวน์ทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น จนทำให้เมือง Koshu ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกด้านการเกษตรของญี่ปุ่น(Japan Nationally Important Agricultural Heritage) นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และภริยายังได้ศึกษาวัฒนธรรมโบราณJomon ณ พิพิธภัณฑ์ Shakado อีกด้วย
Back to the list