ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ

30/10/2020

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย TAMAKI Denny ผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ ณ ศาลากลางจังหวัดโอกินาวะ

เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ กล่าวชื่นชมความสำเร็จของจังหวัดโอกินาวะที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน Tourism Expo Japan ครั้งที่ 7  ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ Tourism Expo Japan จัดที่จังหวัดโอกินาวะ และประทับใจที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมบริเวณที่ตั้งปราสาทชูริและรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการบูรณะฟื้นฟูปราสาทที่ถูกไฟไหม้ไปเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ให้กลับมาสมบูรณ์แบบอีกครั้งในปี 2569 ซึ่งเป็นตัวอย่างของความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและประชาชนชาวโอกินาวะ
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและโอกินาวะที่มีมาช้านาน ผ่านสุราอาวาโมริที่ทำจากข้าวไทย จึงทำให้ชาวโอกินาวะรู้สึกผูกพันกับชาวไทยมาก นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ ยังได้ชื่นชมความสำเร็จของไทยในการจัดงาน Thai Expo Okinawa ครั้งที่ 1 ในปี 2562 
ทั้งสองเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวโอกินาวะในด้านการท่องเที่ยว  วัฒนธรรม และความร่วมมือด้านการเกษตรต่อไป
Back to the list