ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงาน Tourism Expo Japan 2020 ณ จังหวัดโอกินาวะ

29/10/2020

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับเชิญกล่าวอภิปรายร่วมกับเอกอัครราชทูตสเปน และอียิปต์ ประจำประเทศญี่ปุ่น ในการเสวนาของ International Tourism Forum in Collaboration with UNWTO ซึ่งจัดขึ้นภายใต้งาน Tourism Expo Japan ณ จังหวัดโอกินาวะ โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมฟังการเสวนากันอย่างหนาตา

 
การเสวนาดังกล่าวเน้นเรื่องการสร้างรากฐานเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นสาขาอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้ร่วมอภิปรายล้วนเห็นพ้องกันว่าการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะไม่ใช่เพียงความพยายามที่จะกลับเข้าสู่สภาวะเดิม แต่ควรจะเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่ยั่งยืน 

เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตคนเดียวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ได้รับเชิญให้เป็นผู้กล่าวอภิปรายในงานเสวนานี้ได้นำเสนอตัวอย่างแนวทางการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่การที่รัฐบาลไทยได้ออกนโยบายกระตุ้นให้ผู้คนในประเทศออกเดินทางท่องเที่ยว เช่น โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “เที่ยวปันสุข”ซึ่งคล้ายคลึงกับนโยบาย Go To Campaign ของญี่ปุ่นและรัฐบาลได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ ที่เรียกว่า Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวนอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีการติดเชื้อ COIVD-19 ในระดับต่ำ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยได้แล้วโดยต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน ตามสถานที่ที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งการดำเนินมาตรการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไทยกำลังพยายามสร้างสมดุลของความปลอดภัยด้านสุขอนามัยไปพร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

Tourism Expo Japan จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 และนับเป็นครั้งแรกที่จังหวัดโอกินาวะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวซึ่งในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (โดย ททท. ณ กรุงโตเกียว และ ททท. ณ เมืองฟูกูโอกะ) ได้เข้าร่วมและจัดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยด้วยเช่นกัน
Back to the list