ข่าวกิจกรรม


คณะผู้บริหาร IHRA เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตกียว

10/11/2020

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นาย SHUKURI Masafumi ประธานสมาคมรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ (International High-Speed Rail Association หรือ IHRA) นายTorkel PATTERSON รองประธาน IHRA พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแสดงความขอบคุณที่เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นรุ่น N700S
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

นาย SHUKURIแจ้งว่า ญี่ปุ่นได้พัฒนารถไฟความเร็วสูงตั้งแต่โตเกียวเป็นเจ้าภาพจัด Olympic 1964 (พ.ศ. 2507) โดยปัจจุบัน IHRA ได้ช่วยพัฒนามาตรฐานของรถไฟความเร็วสูงภายในญี่ปุ่นและต่างประเทศและได้กล่าวชื่มชมพัฒนาการของสถานีรถไฟบางซื่อว่าในอนาคต อาจมีลักษณะคล้ายกับสถานีรถไฟโตเกียว ที่เป็นศูนย์กลางของการคมนาคม

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น จากประสบการณ์ที่ได้นั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นรุ่นต่างๆ รวมทั้งรุ่น N700S
ที่ได้ทดลองนั่งล่าสุด พร้อมกับขอบคุณญี่ปุ่นที่มีร่วมมือกับไทยด้านระบบรางมาโดยตลอด และการที่ Japan Transport and Tourism Research Institute จะไปตั้ง ASEAN-India Regional Office ที่กรุงเทพฯ ในปี 2564 ก็สะท้อนให้เห็นว่าญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญกับไทย
ในด้านการคมนาคมอย่างมากTags:   IHRA

Back to the list