ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมชม MI-Garden GINZA by Mitsubishi Motors

10/11/2020

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต และนางกนกพร โชติปาล อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการลงทุน)ได้เข้าเยี่ยมชม MI-Garden GINZA by Mitsubishi Motors โดยมีนาย YATABE Yoichiroตำแหน่ง Representative Executive Officer (Co-COO) ดูแลด้านอาเซียนและโอเชียเนีย บริษัท Mitsubishi Motorsต้อนรับและบรรยายสรุป 


 MI-Garden GINZA เป็นศูนย์แสดงยนตรกรรมและเทคโนโลยีของ Mitsubishi Motors โดยได้สาธิตให้เห็นถึงประโยชน์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์Mitsubishi ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของรถยนต์ PHEV จะสามารถส่งกระแสไฟฟ้ากลับมาใช้ในบ้านและใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
Back to the list