ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ มอบรางวัลแด่ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “Thai Select Best Photo Campaign”

13/11/2020

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ และนายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว ร่วมมอบรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศไทย ให้แก่นาย TOMOYOSHI Kota ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “Thai Select Best Photo Campaign” โดยถ่ายภาพอาหารไทยจากร้าน Soi Gapao จ. คานากาวะ 


การประกวดภาพถ่าย “Thai Select Best Photo Campaign” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตราสัญลักษณ์ Thai Select ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและส่งเสริมการบริโภคอาหารไทยในญี่ปุน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงภาพอาหารไทยใน Instagram พร้อมติด Hashtag #ThaiSelect 2020 จำนวน 598 รูป ในช่วงวันที่ 28 สิงหาคม – 27 กันยายน 2563Tags:   Thai Select

Back to the list