ข่าวกิจกรรม


ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้ากลุ่ม Small Interest Group ภายใต้สมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society

09/11/2020

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้ากลุ่ม Small Interest Group (SIG) Leaders’ Get Together Meeting ภายใต้สมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ  โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมด้วย  
หัวหน้ากลุ่ม SIG และผู้ประสานงานรวม 16 คนได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินกิจกรรมและแนวทางการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ทั้งนี้ นางพรดีฯ ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายสถานเอกอัครราชทูตของสมาคม ALFS ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นมาTags:   ALFS

Back to the list