ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ และภริยาต้อนรับเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำญี่ปุ่นและภริยา

20/11/2020

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา ต้อนรับนายโซ ฮาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำญี่ปุ่น และนางเล เล วาร์ ภริยา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตเมียนมาฯ เข้าเยี่ยมคารวะภายหลังเข้ารับตำแหน่ง 

 

ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมา ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทย-เมียนมา-ญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในเมียนมา ความร่วมมือในกรอบอาเซียน  เป็นต้น
Back to the list