ข่าวกิจกรรม


กรรมการผู้จัดการ OISCA องค์กรพัฒนาเอกชนของญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

01/12/2020

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นาย NAGAISHI Yasuaki กรรมการผู้จัดการและเลขาธิการ Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement (OISCA) องค์กรพัฒนาเอกชนของญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาสังคมของ OISCA ในประเทศไทย

OISCA เริ่มกิจกรรมในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา จากการปลูกป่าในจังหวัดสุรินทร์ และเมื่อปี พ.ศ. 2545 จังหวัดสุรินทร์ได้บริจาคช้าง “อาทิตย์” และ “อุทัย” ให้กับสวนสัตว์อุเอโนะ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างไทยกับญี่ปุ่น รวมถึงเพื่อเฉลิมฉลองพระประสูติกาลของเจ้าหญิงไอโกะ พระราชธิดาในมกุฎราชกุมารนารุฮิโตะ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) และแทนคำขอบคุณต่อองค์กร OISCA ที่ดำเนินโครงการปลูกป่าในจังหวัดสุรินทร์ครบรอบ 20 ปี

ปัจจุบัน OISCA ยังดำเนินโครงการปลูกป่าในประเทศไทย รวมทั้งการปลูกป่าชายเลนในจังหวัดระนอง และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศไทยTags:   OISCA

Back to the list