ข่าวกิจกรรม


ประธานมูลนิธิ Hiroshima Peace Culture เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

01/12/2020

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นาย KOIZUMI Takashi ประธานมูลนิธิ Hiroshima Peace Culture เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำองค์กร Mayors for Peace รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือเพื่อขยายเครือข่ายระดับเมืองในการส่งเสริมความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับการปลอดอาวุธนิวเคลียร์ ปัจจุบัน มี 16 เมืองในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยเข้าร่วมองค์กร Mayors for Peace เช่น กรุงเทพมหานคร จ.กาญจนบุรี จ.กาฬสินธุ์ จ.จันทบุรี จ.ชลบุรี จ.เชียงใหม่ จ.บุรีรัมย์ เป็นต้น
Back to the list