ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

01/12/2020

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นาย Tom D. Kijiner เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว เข้าพบหารือกับนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกการเดินทางสำหรับประชาชนระหว่างสองประเทศ
Back to the list