ข่าวกิจกรรม


JATA สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตฯ สำหรับ JATA International Newsletter January’s Edition

21/01/2021

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้ให้สัมภาษณ์แก่ นาย Hiroshi SAWABE ผู้อำนวยการบริหาร และนางสาว MATSUOKA Maya ผู้จัดการฝ่ายการท่องเที่ยวต่างประเทศสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวญี่ปุ่น (Japan Association of Travel Agents หรือ JATA) เกี่ยวกับทิศทางการท่องเที่ยวของไทยและมุมมองต่อนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และช่วงหลังการแพร่ระบาดยุติ โดยบทสัมภาษณ์ดังกล่าวจะเผยแพร่ใน JATA International Newsletter ฉบับเดือนมกราคม 2564
Tags:   JATA

Back to the list